Ідеальний будматеріал для приватного будинку

Переймаючисьпитаннямпроте, зчогопобудуватибудинок, важливознатиосновніхарактеристикитаособливостінайпоширенішихматеріалів. Сьогоднінайбільшзатребуванимиматеріаламидлязведенняприватнихбудинківвважаютьсядерев'янийбрусігазобетон.

Дерев'янийбрус
Будинкизбруса - цеекологічночистіконструкції, якімаютьрозкішнийзовнішнійвигляд. Якщовивирішиликупититутдерев'янийбудинок, можетерозраховуватинаоптимальнеспіввідношенняміцності, надійностііціни.

Деревовідрізняєтьсявисокимипоказникамитеплоізоляції, томувдомазбрусанезавждивимагаютьдодатковогоутеплення. Фактураданогоматеріалумаєприродно-привабливийвигляд, томудерев'янібудинкичастонепотребуютьузовнішнійобробці.

Дерев'янийбрусмаєпористуструктуру, томуспорудиздереваможнаназвати «дихаючими» конструкціями. Унихлегкопідтримуватиоптимальнийрівеньвологостііприроднувентиляцію.

Будинкиздеревавважаютьсяповністюекологічними: навітьзплиномчасудеревопродовжуєвиділятикорисніречовини, якіроблятьблаготворнийвпливназдоров'ялюдини. Частоздеревазводятьлазніісауни, особливозхвойнихпорід.

Газобетон
Газобетон - доситьоб'ємнийі, разомзцим, легкийбудівельнийматюкав, якийтакожкористуєтьсяпопитомсередвласниківприватнихбудинків. Якщовихочетезамовитибудівництвобудинку «підключ».

Роботазгазобетономвідрізняєтьсяпростотою: обробитиблокінадатийомупотрібнуформуможназадопомогоюнепрофесійнихінструментів. Газобетонтакождобрезберігаєтеплоівідрізняєтьсявисокимипоказникамизвукоізоляції, тому, якщобудинокбудерозташовуватисяпоблизупроїжджоїчастиниабож / дшляхів, газобетон - ідеальнийбудматеріал.

Газобетондоситьморозостійкий: такийбудинокнеобов'язковопротоплюватипринизькійтемпературі, томувінпрекраснопідходитьдлябудівництваконструкційдлянерегулярногопроживання (дачі, наприклад).

Якправило, навиробництвігазобетонобробляютьспеціальнимизахиснимискладами, якізумовлюютьвисокувогнетривкістьматеріалу.

Естетикаіпрактичність
Дерев'янібудинкивиглядаютьбільшпривабливоістильно, затегазобетонніконструкціїобходятьсядешевше, тайневимагаютьособливогодоглядувпроцесіексплуатації (регулярногопротоплюваннявхолоднупоруроку, нанесеннязахисногопокриттявідосвітицвілітаінших). Затевдомаздерев'яногобрусавважаютьсянайбезпечнішимидляздоров'я:внихпідтримуєтьсяоптимальниймікроклімат, якийнадаєпозитивнийефектна здоров'я.

Убудь-якомувипадку, вибірбудівельногоматеріалузалежитьвідпризначеннябудівлі, фінансовихможливостейісмаковихуподобаньгосподаря, томупередзведеннямбудинкуважливоврахуватицічинники, атакожособливостікожногоматеріалу, апісляцьогозробитиправильнийвибір.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78